รู้จัก “คออักเสบ” ภาวะติดเชื้อที่พบได้บ่อย

0

“คออักเสบ” เป็นภาวะติดเชื้อที่เกิดได้ในทุกช่วงอายุ ไม่ใช่โรคที่รุนแรงและสามารถหายได้เอง ระยะเวลาการเจ็บป่วยจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสาเหตุของโรค หากเกิดจากการติดเชื้อไวรัสมักหายได้เองภายในไม่กี่วัน แต่ถ้าเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียอาจมีอาการนานกว่า ส่วนรายละเอียดของโรคจะเป็นยังไง ไปดูกัน

“คออักเสบ”

หรือ “คอหอยอักเสบ” (Pharyngitis) เป็นภาวะการอักเสบของเนื้อเยื่อในลำคอที่อยู่บริเวณหลังช่องปากเข้าไปมีการอักเสบ บวม ส่งผลให้มีอาการเจ็บคอภาวะนี้เกิดได้จากหลายสาเหตุ แต่ที่พบบ่อยจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเป็นอันดับแรก รองลงมาคือเกิดจากการเชื้อแบคทีเรีย และส่วนน้อยจะเกิดจากการติดเชื้อราซึ่งมักพบในคนที่มีภูมิคุ้มกันต้านทานโรคต่ำ

%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%9a

เชื้อโรคเหล่านี้จะมีอยู่ในน้ำลายและเสมหะของผู้ป่วย สามารถติดต่อโดยการหายใจสูดเอาฝอยละอองเสมหะที่ผู้ป่วยไอหรือจามรด หรือการสัมผัสมือผู้ป่วย สิ่งของเครื่องใช้ หรือสิ่งแวดล้อมที่แปดเปื้อนเชื้อดังกล่าวผู้ป่วยสามารถแพร่เชื้อได้ทั้งก่อนเกิดอาการและหลังเกิดอาการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อบริเวณที่เป็นคออักเสบจะอยู่พื้นที่ระหว่างหลังโพรงจมูกกับกล่องเสียง

เมื่อเชื้อเข้ามาจะแบ่งตัวเพิ่มจำนวนมากขึ้นและทำลายเซลล์จนเกิดการอักเสบ โดยถ้าเป็นเชื้อไวรัสมักจะใช้เวลาฟักตัวประมาณ 1-3 วัน แต่ถ้าเป็นเชื้อแบคทีเรียจะใช้เวลาฟักตัวประมาณ 2-5 วัน

สำหรับคออักเสบจากเชื้อไวรัส ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บคอเล็กน้อยถึงปานกลาง แต่จะไม่เจ็บตอนกลืน ผนังคอหอยอาจแดงเพียงเล็กน้อย ร่วมกับมีอาการหวัด น้ำมูกใสไหล ไอ เสียงแหบ มีไข้ต่ำ ๆ ปวดศีรษะเล็กน้อย ตาแดง บางรายอาจมีอาการถ่ายเหลว

ส่วนคออักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บคอมากจนกลืนน้ำและอาหารลำบาก ผนังคอหอยหรือเพดานอ่อนมีลักษณะแดงจัดและบวม มีจุดหนองที่คอหอย มีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร บางรายอาจพบต่อมน้ำเหลืองโต มีอาการปวดท้องหรืออาเจียนร่วมด้วยทั้งนี้อาการเจ็บคออาจมีสาเหตุได้หลายประการ เช่น คออักเสบ ต่อมทอนซิลอักเสบควรไปพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและรักษาที่ตรงจุด

เพื่อป้องกันคออักเสบควรหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยคออักเสบหรือผู้ป่วยโรคหวัด หากเลี่ยงไม่ได้ควรสวมหน้ากากอนามัย และควรล้างมือหลังจากสัมผัสผู้ป่วย อย่าเอามือไปสัมผัสหรือถูกับจมูก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *